h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยาเรื่อง ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช. ๖๐๕/๔๕ สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/ ๒๙ซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


     ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยาเรื่อง ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช. ๖๐๕/๔๕ สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/ ๒๙ซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

โรงเรียนหัวสระวิทยา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๗ ส้วม สปช. ๖๐๕ /๔๕  สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/ ๒๙ซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนหัวสระวิทยา
ส่งข่าวโดย : ประไพพรรณ โพธิ์ขุนทด   เมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม 2559 เปิดอ่าน: 35 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107