h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา


     นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา     

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา. 08.49 น. โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี นำโดยนายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระอรหันต์เหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งในวันดังกล่าวพระพุทธองค์ได้วางหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระพุทธศาสนา เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย ให้วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไปส่งข่าวโดย : เอกชัย เลิศบัวบาน   เมื่อวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน: 14 ครั้ง ไอพี:: 180.180.172.38 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107