h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เตรียมพร้อมเป็นพลเมืองดีของชาติ


     โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียน ณ วัดอุดมคีรีเขต ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจยุวชนของชาติให้เป็นไปในแนวทางที่ดีงาม สู่การเป็นพลเมืองดีของชาติ     

         เมื่อวันที่ 14 – 15  กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมา   นายสมบูรณ์  มาลา  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ได้นำคณะครู – นักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียน
ณ วัดอุดมคีรีเขต  ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจยุวชนของชาติ
ให้เป็นไปในแนวทางที่ดีงาม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดีชาติด้วยธรรมะ
         กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่ออธิการสร้อย อนิญฺชิโต
เจ้าอาวาสวัดอุดมคีรีเขต  และหลวงพ่อบุญส่ง  ปภงฺคโร  ทำให้กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมนักเรียน
เป็นไปด้วยดีตลอดกิจกรรม  ส่งผลให้ทุกคนได้มีโอกาสน้อมนำเอาธรรมะไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปส่งข่าวโดย : นายตรีรัตน์ จินดาไพศาล   เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน: 46 ครั้ง ไอพี:: 113.53.41.236 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107