h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ;สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแม่เหล็ก


     กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ;สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแม่เหล็ก(โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น)     


คณะครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น จัดกิจกรรรมการเดิทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ:สามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหลักศิลา  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือ  โดยมีกิจกรรมทักษะลูกเสือ การเดินทางไกล การผจญภัยตามฐานต่าง ๆ และการแสดงของลูกเสือในแต่ละหมู่  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างมีความสุขส่งข่าวโดย : นายคนอง ไทยประสงค์   เมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน: 29 ครั้ง ไอพี:: 223.205.246.7 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 044-056385 ต่อ 107