ข่าวโรงเรียนในสังกัด
ศึกษาดูงานเครือข่ายลุ่มบึงละหาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง
     เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา..... [30]
คณะครูเครือข่ายลุ่มบึงละหานทัศนศึกษาที่ระยอง
     นายสามารถ สวงโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ประธานเครือข่าย นำคณะครูในเครือข่ายพัฒนาบุคลากรท..... [36]
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกับโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ระหว่างวันที..... [14]
ประเมินการอ่าน และ เขียน โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ได้เริ่มดำเนินการสอบอ่าน และเขีย..... [17]
ประเมินการอ่าน และ เขียน โรงเรียนบ้านหนองจะบกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
     ณ โรงเรียนบ้านหนองจะบก ได้เริ่มดำเนินการสอบอ่าน และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึ..... [32]
อ่านข่าวทั้งหมด