รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ติดต่อขอรับใบวุฒิบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล) [15 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 756 ครั้ง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 600 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาระดับชาติ "โรงเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร ถึงเวลาแล้วที่ต้องยกระดับการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน" [14 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 482 ครั้ง
ขอรับบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน [12 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 371 ครั้ง
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [09 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 594 ครั้ง
ประกาศเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [06 พฤศจิกายน 2555] เปิดอ่าน 840 ครั้ง

<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1101 ถึง 1106 จากทั้งหมด 1106 รายการ