ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง ,ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา และ ซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [07 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง , ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน ,ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู [07 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างงานซ่องแซมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 26 ครั้ง
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๓ หลัง ,ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญฯ [01 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) [30 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพักครูแบบกรมสามัญและส้วมแบบ สปช. ๖๐๒/๒๖ [30 พฤศจิกายน 2559] เปิดอ่าน 34 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 8 ถึง 14 จากทั้งหมด 364 รายการ