ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ [28 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 164 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ [28 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 268 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [28 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 235 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน [26 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 321 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุง [26 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 190 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา [26 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 212 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล [23 กุมภาพันธ์ 2556] เปิดอ่าน 378 ครั้ง

<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 358 ถึง 364 จากทั้งหมด 364 รายการ